Tải từ điển Nhật Việt, Việt Nhật miễn phí tốt nhất

Kantan là một ứng dụng từ điển Nhật - Việt mạnh mẽ và thông minh. Nó cho phép bạn tìm từ song ngữ Nhật - Việt hoặc Việt - Nhật, chữ Hán, câu ví dụ, ngữ pháp, cách sử dụng ngữ pháp một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn tất cả các ứng dụng khác.

Tải phiên bản dành cho Iphone/Ipad Tải phiên bản dành cho Android